Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Ha arribat l'hora i el Regne de Déu és a prop»
19-01-2018
«Ha arribat l'hora i el Regne de Déu és a prop»

Jesús tenia una missió, ho expliquen els Evangelis. El d'avui la defineix, en primer lloc, com una continuació del que feia Joan Baptista. Com hem dit en diumenges anteriors, les missions de Joan i de Jesús estan unides per la història, les circumstàncies i l'esperança. Un nou profeta ha aparegut per revelar la Paraula i fer present un Déu que actua i es preocupa per tot el seu poble, no solament pels dirigents, terratinents i sacerdots. Joan oferia la conversió, el canvi, el retorn al camí de la vida a tothom, sense distincions. Era necessària la mateixa actitud en tothom: reconèixer els propis errors, rebutjar les injustícies pròpies i consentides i deixar-se batejar, és a dir, netejar-se i reconèixer que Déu ens ofereix una vida nova, oblidant tot el passat. La primera lectura recorda l'exemple de Jonàs, profeta d'ocasió que malgrat totes les seves pors i reticències, obté un gran triomf (la conversió de l'enorme ciutat pagana de Nínive), encara que sembli que aquest èxit més aviat el molesta i que hauria preferit que Déu destruís la ciutat. No es tracta d'un clar cas de la “síndrome de Sodoma i Gomorra” sinó d'un relat que ens fa pensar que, potser, els pagans, els de fora, els no-religiosos, reben amb molta més atenció que els creients la paraula de Déu. Jesús comença a parlar amb plena consciència del que vol fer.

El que diu Jesús s’assembla al que deia Joan però el seu sentit és radicalment un altre: és necessària la conversió i creure en la Paraula i el Regne de Déu continua estant a prop, però ara ja no es tracta d'una amenaça o avís de que la fi està arribant sinó tot el contrari. És un nou principi; el Regne comença a fer-se present en aquest Jesús que el proclama i fa visible, que fa sentir la força misericordiosa i curativa de Déu, la seva radical posició a favor de l'home com anirem veient en el relat de l'Evangeli. Una altra prova que Jesús vol anar molt més allà del projecte de Joan és que comença a buscar i escollir deixebles perquè l’ajudin i formin part d'aquesta nova realitat del Regne i perquè s'assabentin bé que ells han de continuar-lo i mantenir-lo. Els escollits pertanyen a tots els grups i formació socials, com nosaltres mateixos.

» Primera Lectura

Lectura de la profecia de Jonàs (Jn 3,1-5.10)

El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva paraula i li digué: «Vés a Nínive, la gran capital, i proclama-hi el que jo et diré.» Jonàs se n'anà a Nínive, tal com el Senyor li havia manat. Nínive era una ciutat grandiosa. Per recórrer-la tota calia fer tres dies de camí. Jonàs començà a fer una jornada de camí dintre la ciutat i cridava: «D'aquí a quaranta dies, Nínive serà destruïda.» La gent de Nínive cregué en Déu: proclamaren un dejuni i, des dels més poderosos fins als més humils, es vestiren de sac negre. Déu veié que de fet es convertien i s'apartaven del mal camí, i es va desdir de fer caure sobre d'ells la desgràcia amb què els havia amenaçat.

» Segona Lectura

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 7,29-31)

Vull dir, germans, que no podem deixar perdre l'oportunitat present. Des d'ara, els qui tenen muller han de viure com si no en tinguessin, els qui ploren, com si res no els fes plorar, els qui estan contents, com si res no els alegrés, els qui compren, com si no tinguessin res, i els qui treuen profit d'aquest món, com si no en traguessin cap, perquè aquest món que veiem amb els ulls passa aviat.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Marc(Mc 1,14-20)

Després d'haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la bona nova de Déu; deia: «Ha arribat l'hora i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.» Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el filat a l'aigua, perquè eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d'homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n'anaren amb ell. Poc més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca, i se n'anaren amb Jesús.

LECTURES DEL DIUMENGE

«No tenen vi»
18-01-2019
«No tenen vi»

...........