Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Vés a fer-te examinar pel sacerdot, això els servirà de prova»
09-02-2018
«Vés a fer-te examinar pel sacerdot, això els servirà de prova»

Les curacions de Jesús, que no neguen ni els seus enemics més aferrissats, són més que miracles, gestos del Regne de Déu de la proximitat d'aquest Pare que fa redescobrir Jesús a tots els seus fills, especialment el més abandonats i desesperats. I entre aquests, en el lloc més baix de tots, hi havia els leprosos, autèntics cadàvers que, tanmateix, caminaven i vivien. L'aplicació estricta dels preceptes de la Llei (primera lectura) en la pràctica duia a la separació religiosa i social dels afectats per la lepra. Havien de mantenir-se allunyats dels “sans”, avisar fins i tot de la seva proximitat mitjançant crits perquè ningú se’ls acostés. Davant d'aquesta realitat, el gran “miracle” de Jesús no és guarir aquest home sinó apropar-se-li i reconèixer-lo com a persona, com israelita, com a creient. Jesús permet que se li acosti i parla amb ell i, el més increïble de tot, el toca! D'aquesta manera, li retorna no solament la salut sinó quelcom molt més important: la seva dignitat com a persona, com a membre de la societat israelita i de la comunitat de fe. Així es manifesta el sentit d'aquests gestos de Jesús que mostren l'acció de Déu en el món i, sobretot, en les persones.

Aquests gestos van molt més allà de la categoria de “miracles”. Avui, gràcies a Déu que ens ha donat la intel·ligència i les ganes de buscar solucions i pensar, la lepra es guareix, almenys en el nostre occident ric, amb unes pastilles, però aquí es tracta que ens adonem de la presència del Regne, d'un Déu que torna per tots els seus fills, que desautoritza els que oficialment diuen representar-lo i mostra la seva proximitat als apartats, malalts i menyspreats pel sistema social i religiós. Per això és tan important que el curat es presenti al sacerdot, per recobrar la seva vida o el que quedés d'ella, per tornar a ser reconegut. No es tracta ni llavors ni ara de construir una nova “societat” uns i altres ens reconeguem el que sigui, sinó de canviar la que tenim perquè no prengui ni negui a ningú la seva dignitat per estar malalt o ser d'una altra manera o pensar diferent. L'amor de Déu ens fa fills i germans i ho manté amb la seva presència i les seves obres.

» Primera Lectura

Lectura del llibre del Levític (Lv 13,1-2.44-46)

El Senyor digué a Moisès i a Aharon: «Si algú té a la pell una inflor, crostes o erupcions que facin témer el mal de la lepra, serà portat al sacerdot Aharon o a un dels seus fills sacerdots. Els qui pateixen del mal de la lepra han d'anar escabellats, amb els vestits esquinçats, tapats fins a la boca, i han de cridar: “Impur, impur!” Mentre el mal persisteixi són impurs, i han de viure sols, fora del campament.»

» Segona Lectura

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 10,31-11,1)

Germans, quan mengeu o begueu, o feu alguna altra cosa, feu-ho tot a glòria de Déu. No sigueu mai ocasió d'escàndol, ni per als jueus, ni per als grecs, ni per a l'Església de Déu, tal com ho faig jo, que en tot procuro d'adaptar-me a tots, i no busco allò que em convé a mi, sinó allò que convé als altres, perquè se salvin. Seguiu el meu exemple, tal com jo segueixo el de Crist.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Marc (Mc 1,40-45)

En aquell temps, es presentà a Jesús un leprós, s'agenollà i li digué, suplicant-lo: «Si voleu, em podeu purificar.» Jesús, compadit, el tocà amb la mà i digué: «Sí que ho vull: queda pur.» A l'instant la lepra desaparegué i quedà pur. Tot seguit Jesús el va fer marxar, després de recomanar-li seriosament de no dir-ho a ningú, sinó d'anar a fer-se examinar pel sacerdot, oferir per la seva purificació el que Moisès havia ordenat i certificar que ja era pur. Però ell, així que se n'anà, començà de proclamar-ho davant la gent i de fer-ho conèixer pertot arreu, tant, que Jesús ja no podia entrar manifestament als pobles i havia de quedar-se a fora, en llocs despoblats. Però la gent venia a trobar-lo de tot arreu.

LECTURES DEL DIUMENGE


...........