Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant»
25-05-2018
«Bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant»

Acabem de “tancar” les festes pasquals i, una vegada més, celebrem les solemnitats de la Trinitat, avui,  i la de Corpus Christi, diumenge vinent. Es tracta, sobretot, de celebrar, reviure i comprendre que ja estem vivint realment el fet pasqual, que els últims temps ja han arribat, que hem de viure cada vegada més profundament la fe que hem acceptat lliurement i que ens dona alè, vida i esperança. Avui particularment celebrem que coneixem veritablement el nostre Déu, que s'ha revelat en Jesucrist. Per això, perquè “coneixem” aquesta veritat, en podem participar i viure efectivament com una família. El Déu veritable, en Jesús, no revela teories ni doctrines ni idees que oculten, de cap manera, formes de tranquil·litzar els inquiets i descontents, els tractats injustament, remetent les solucions a tots els problemes vers una eternitat sense compromís. Perquè, el que anuncia Jesús és que aquesta eternitat ja ha començat, que la tenim a l’abast, que s'inicia i es construeix ara i aquí.

I és ara i aquí, ens ho recorda la primera lectura, que sentim la veu del Déu viu vingut a buscar-se una nació, un poble, de fills que creguin i donin vida als seus manaments per viure autènticament com a persones. Segons la segona lectura, el ressò, la resposta, la podem trobar en el nostre propi interior, al cor: l'Esperit del Pare i de Jesús ens fa sentir i viure com a fills veritables. De fet, se'ns recorda com podem viure amb l'experiència quotidiana de la vida cristiana: amb l'oració, com a fills, encara que adoptius però tan estimats com el propi Jesús; creient i fent efectiu el manament de Jesús, vivint en el servei i l'amor als altres. L'Evangeli ratifica tot això quan el mateix Jesús ens deixa clarament com a testament seguir vivint i fent el que Ell feia i fa: anunciar, apropant-nos a tothom perquè se n’adonin que també són fills, units personalment a la comunitat de vida divina, al Pare, al Fill, a l'Esperit Sant.

» Primera Lectura

Lectura del llibre del Deuteronomi. (Dt 4,32-34.39-40)

Moisès digué al poble: «Recorre totes les èpoques que t'han precedit, des del dia que Déu creà l'home sobre la terra; investiga d'un cap a l'altre del cel, a veure si mai ha succeït un fet tan gran com aquest, si mai s'ha sentit dir que un poble hagi escoltat la veu de Déu que li parlés d'enmig del foc, com tu l'has escoltada, i hagi continuat amb vida; si mai s'ha sentit dir que cap déu hagi intentat anar a treure per a ell un poble que vivia en poder d'un altre, combatent contra l'opressor amb senyals i prodigis, amb mà forta i braç poderós, amb fets esglaiadors i extraordinaris, com el Senyor, el vostre Déu, ho ha fet per vosaltres a Egipte, i vosaltres ho heu vist amb els vostres ulls. Reconeix avui que el Senyor és l'únic Déu: ni dalt al cel ni aquí baix a la terra no n'hi ha d'altre; recorda-ho sempre en el teu cor. Compleix els seus decrets i els seus manaments que jo et dono avui, perquè siguis feliç amb els teus descendents, i visquis molts anys en el país que el Senyor, el teu Déu, et dóna per sempre.»

» Segona Lectura

Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma (Rm 8,14-17)

Germans, tots els qui viuen portats per l'Esperit de Déu són els fills de Déu. Perquè vosaltres no heu rebut pas un esperit d'esclaus que us faci viure una altra vegada en el temor, sinó un esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar: «Abbà, Pare!» Així l'Esperit s'uneix al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també som hereus: hereus de Déu i hereus amb Crist, ja que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb ell.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu (Mt 28,16-20)

En aquell temps, els onze deixebles se n'anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure'l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s'hi acostà i els digué: «Déu m'ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.»

LECTURES DEL DIUMENGE


...........