Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important, ha de ser el vostre servidor»
19-10-2018
«Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important, ha de ser el vostre servidor»

Jesús continua el seu camí, que il·lumina sempre el nostre si perseverem en seguir l'Evangeli. S'encamina cap a Jerusalem amb els seus deixebles, i evidentment ningú d’ells s'imagina com acabarà l'assumpte, o com es resoldrà el conflicte que ben segur que s'està preparant. I cadascun d’ells, podem imaginar, intenta preparar-se com pot o com li surt de dins. Per a alguns, cal afrontar el que s’apropa repartint càrrecs i responsabilitats davant la futura nova realitat que és a punt d'aparèixer. En el grup de deixebles, cadascun tenia una relació especial i directa amb el Mestre; per a Ell ningú era, ningú és només un instrument, un peó d'un complex pla estratègic, sinó un amic, escollit personalment per Ell, un germà. Per això li parlen amb tota confiança, exposant-li tot el que els passa pel cap sense parar-se a pensar que el que diran, o que els semblarà això als altres o al món. Així, els fills de Zebedeu, que anomenen els “fills del tro”, s'apropen i directament li demanen per ser els seus lloctinents, els més propers a Ell en els esdeveniments que vindran. Jesús mai menysprea un apropament ni una petició, encara que sap interpretar-la i donar-li el sentit que en realitat té o hauria de tenir. En primer lloc, els dos germans no són uns aprofitats de la situació, sinó uns valents, sia perquè no saben a què s'exposen, sia perquè, amb Jesús, estan disposats a fer front al que es presenti. El que demanen no és per a ells però, en canvi, sí que poden compartir el destí de Jesús, beure el seu calze i batejar-se com Ell amb el que succeirà.

I que els altres no es “indignin” perquè el que els germans han demanat, si volen, també ho poden tenir, perquè en el projecte de Jesús, el més petit servidor pot ser elevat i qui vol ser el primer s'ha de considerar l'esclau de tots. Però, com ens advertia la primera lectura (un dels cants del Servent de Déu del profeta Isaïes), aquí es tracta d’alguna cosa més: el s’està preparant, el que afrontarà i patirà Jesús i els deixebles que perseverin en aquesta valentia, té a veure amb la redempció, això és, amb la transformació interior de les persones, de la societat i del món. El Servent Jesús assumirà el mal i per transformar-lo, amb la seva força divina, en bé i en vida.

» Primera Lectura

Lectura del llibre d'Isaïes (Is 53,10-11)

El Senyor volgué que el sofriment triturés el seu Servidor. Quan haurà donat la vida per expiar les culpes veurà una descendència, viurà llargament, i per ell el designi del Senyor arribarà a bon terme. Gràcies al sofriment de la seva ànima ara veu la llum; el just, amb les penes que ha sofert, ha fet justos els altres després de prendre damunt seu les culpes d'ells.

» Segona Lectura

Lectura de la carta als cristians hebreus (He 4,14-16)

Germans, mantinguem ferma la fe que professem, ja que en Jesús, el Fill de Déu, tenim el gran sacerdot que, travessant els cels, ha entrat davant Déu. Perquè el gran sacerdot que tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses: ell, igual que nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu perquè es compadeixi de nosaltres, ens aculli i ens concedeixi, quan sigui l'hora, l'auxili que necessitem.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Marc (Mc 10,35-45)

En aquell temps, [Jaume i Joan, els dos fills de Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li digueren: «Mestre, voldríem que ens concedíssiu un favor que us demanarem.» Jesús els preguntà: «Què voleu que faci?» Ells li digueren: «Concediu-nos que, el dia que sereu glorificat, puguem seure l'un a la vostra dreta i l'altre a la vostra esquerra.» Jesús els respongué: «No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure el calze que jo beuré i ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?» Ells li digueren: «Sí que podem.» Jesús els respongué: «És cert, vosaltres beureu el calze que jo beuré i sereu batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat, però seure a la meva dreta i a la meva esquerra no sóc jo qui ho ha de concedir; és per a aquells a qui Déu ho ha reservat.» Quan els altres deu ho sentiren, s'indignaren contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué:] (Jesús cridà els seus deixebles i els digué:) «Ja sabeu que, a totes les nacions, els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important, ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, ha de ser l'esclau de tots, com el Fill de l'home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes.»

LECTURES DEL DIUMENGE


...........