Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Una veu crida en el desert»
07-12-2018
«Una veu crida en el desert»

"Una veu crida en el desert"

A l’advent recordem i volem viure de manera especial que la nostra fe ens porta, gairebé ens arrossega, vers un món nou amb una realitat millor. El Senyor, que es va fer carn com nosaltres (la meta de les celebracions d’aquests dies), vindrà de nou per complir les seves promeses al final dels  temps (i al final de les nostres vides) i està venint cada dia per estimular-nos i alimentar-nos amb la Paraula i l'Eucaristia per tal que construïm i mantinguem plegats aquest món. Avui la Paraula se centra en com va començar aquest final i com ens afecta avui encara. En primer lloc, l'Evangeli intenta fixar amb la major precisió possible el moment en què tot va comença. Perquè tot això va succeir, és història, i és realitat perquè va ser principi de la realitat que estem vivint ara. Una realitat que aleshores es va veure modificada, transformada, per els successos que narra la Paraula. La mateixa Paraula és ja un esdeveniment quan, després de moltíssims anys sense profetes, un va començar a parlar i a actuar, i allò que s’havia anunciat tantes vegades (primera lectura) va començar a fer-se realitat.

La predicació de Joan Baptista resumeix tot l'Antic Testament: convertiu-vos, prepareu-vos, que la vostra existència doni fruits de salvació i de vida. És a dir, Joan pretenia que els creients, els israelites i ara nosaltres, mostrem que aquests esdeveniments afecten la pròpia existència; que creure és, en realitat, estar sempre preparats i oberts a la conversió, a la irrupció d'aquesta força salvadora. És el pròleg, l’inici de la salvació que avui encara actua en nosaltres. Joan no és solament qui anuncia el fet clau i únic de la vinguda encarnada de Jesús, sinó qui engega el procés que permet acollir-lo i entendre’l per fer-nos deixebles i seguidors seus. Des d’aquell moment tot va començar a canviar, i continua canviant si nosaltres perseverem en creure i veure el que està succeint. Aquesta Paraula, convertida ja en Evangeli encara que sigui el seu pròleg i necessària introducció, assenyala la capacitat i l'efectivitat de la intervenció divina en la nostra vida i història. Mantenim-nos, doncs, desperts, vigilants, atents a descobrir aquests signes vius en la realitat de cada dia, sí, però també en la celebració, en la pregària i en el compartir els uns amb els altres allò que la Paraula obra en les nostres vides.

» Primera Lectura

Lectura del llibre de Baruc (Ba 5,1-9)
Jerusalem, treu-te el vestit de dol i d'aflicció, i engalana't per sempre amb la glòria de Déu. Vesteix-te amb el mantell de la bondat de Déu, posa't al front per diadema la glòria de l'Etern. Déu farà que sota el cel es vegi pertot arreu la teva resplendor i tindràs per sempre aquest nom, que Déu t'imposarà: Possessió-pacífica-del-bé i Glòria-del-culte-a-Déu. Alça't, Jerusalem, guaita des del cim cap a l'orient i veuràs com, per ordre del Sant, es reuneixen els teus fills de llevant i de ponent; canten d'alegria recordant l'obra de Déu. Quan van sortir de tu, caminaven escortats d'enemics, però ara Déu te'ls retorna portats gloriosament com en un tron reial. Déu ordena que s'abaixin els turons més alts i les muntanyes perpètues, que s'omplin les fondalades i s'anivelli la terra, perquè Israel camini segur sota la glòria de Déu. Fins els boscos i tots els arbres aromàtics faran ombra a Israel per manament de Déu. Déu conduirà Israel, ple d'alegria, a la llum de la seva glòria, amb aquella bondat i aquell amor que li són propis.

» Segona Lectura


Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips ( Fl 1,4-6.8-11)
Germans, sempre que prego per vosaltres la meva oració és plena de goig pensant en tot el que heu contribuït a la causa de l'evangeli des del primer dia fins avui. Estic segur d'una cosa: Déu, que ha començat en vosaltres un bon treball, acabarà de dur-lo a terme fins al dia de Jesucrist.
Déu és testimoni de com us enyoro, a tots vosaltres, per l'amor entranyable que us té Jesucrist. I el que jo demano en la pregària és que el vostre amor s'enriqueixi més i més, fins a vessar, ple de coneixement i de finor d'esperit, perquè sapigueu apreciar els valors autèntics i arribeu purs i sense entrebancs al dia de Crist, carregats d'aquells fruits de justícia que donem per Jesucrist, a glòria i lloança de Déu.

» Evangeli


Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (Lc 3,1-6)
L'any quinzè del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà ho era d'Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies ho era d'Abilena, durant el pontificat d'Anàs i Caifàs, Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats.
Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes: «Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes i els turons, la serralada es tornarà una plana, i el terreny escabrós serà una vall, i tothom veurà la salvació de Déu».
 

LECTURES DEL DIUMENGE


...........