Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Allò que el Senyor t'ha fet saber, es complirà»
21-12-2018
«Allò que el Senyor t'ha fet saber, es complirà»

En aquest quart diumenge d’advent la Paraula ens convida a posar tota l'atenció en els protagonistes històrics del fet que motiva la nostra fe i que ens fa capaços de participar directament i de forma personal en els plans de Déu. En primer lloc, Betlem de Judà o Betlem d’Efraïm, llogaret petit i altre “mèrit” que haver estat el bressol del rei David, escollit personalment per Déu per tenir cura del seu poble i de l'Aliança, per a viure i creure, per a lluitar i per a penedir-se del seu propi pecat. En resum, un home fal·lible i feble però valent per a creure i assumir les responsabilitats de la fe en Déu i en les persones. Però això no converteix Betlem en un lloc gran i influent sinó en un símbol d'esperança: si Déu va actuar i va ser superior a la nostra resistència i els nostres pecats, tornarà a fer-ho, continua fent-ho cada dia. Betlem ens representa a tots nosaltres i a les nostres famílies i comunitats: som poca cosa, no se’ns té en compte, però tenim la capacitat de contemplar i acollir al que ha de venir. I no fa, precisament, en cadascuna de les nostres cases, petites comunitats, esglésies que ja ningú té en compte. Es aquí on continua succeint la intervenció única, última i fonamental de Déu. Perquè ve un mestre, un salvador, el messies, i ho fa enmig de la senzillesa i dels oblidats, unint-se radicalment a la nostra carn per a convertir la raó principal de la nostra feblesa en el nostre bé principal i en la nostra força.

L'Evangeli ens recorda que la salvació definitiva que Déu ha obrat en nosaltres és coses de dones. I això és també una gran revelació: ningú es recorda de la mare de David, però tots tenim present la Mare de Jesús. L'evangelista ha deixa clar que si no fos per elles, no s'haurien complert ni els plans ni els desitjos de Déu. Que han estat Maria i Isabel, sobretot, les que han cregut i, per tant, han vist l'actuació de Déu. Elles han vist i acollit aquests infants que, plegats, conformaran l'Evangeli. Han estat elles, i no els seus marits, les que s'han omplert de l'Esperit Sant per a proclamar que Déu actua, ve per a unir-se a tots i a cadascun de nosaltres, per a prendre la nostra vida en la seva, per a fer possible que tots construïm junts aquest món nou, que està aquí, que és també real, encara que senzill i amagat.

» Primera Lectura

Lectura de la profecia de Miquees (Mi 5,1-4a)

Això diu el Senyor: «Tu Bet-Lèhem Efrata, petita per figurar entre les famílies de Judà: de tu en sortirà el qui ha de regir Israel.» Els seus orígens són llunyans, des dels temps eterns. Els tindrà abandonats fins que la mare haurà tingut un fill; aleshores la resta dels germans tornarà cap al poble d'Israel. Es presentarà a fer de pastor amb la majestat del seu Déu, amb la glòria del nom del Senyor. I viuran en pau, perquè ara serà gran d'un cap a l'altre de la terra. Ell serà la pau.

» Segona Lectura

Lectura de la carta als cristians hebreus (He 10,5-10)

Germans, Crist deia a Déu quan entrà al món: «No voleu oblacions ni sacrificis, però m’heu format un cos; no exigiu l’holocaust ni l’expiació. Per això us dic: Com està escrit de mi en el llibre, Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat.» Primer ha dit: «Les oblacions i els sacrificis, l’holocaust i l’expiació, no els voleu ni els exigiu», encara que totes aquestes ofrenes són precisament les que la llei prescrivia. Després afegeix: «Vinc a fer la vostra voluntat.» Adoneu-vos com suprimeix tot el que deia abans i ho substitueix pel que diu després. A nosaltres ens ha santificat l’ofrena del cos de Jesucrist, feta una vegada per sempre per complir aquesta «voluntat» de Déu.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (Lc 1,39-45)

Per aquells dies, Maria se n'anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà; entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria el nen saltà dins les seves entranyes, i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d'entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t'ha fet saber, es complirà.»

LECTURES DEL DIUMENGE


...........