Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus.»
17-05-2019
«Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus.»

La Paraula de Déu d’aquest diumenge ens parla del compliment de la missió del Fill, de Crist, entre nosaltres. L'Evangeli ens situa en el mateix cenacle, al final de la primera celebració de la Pasqua cristiana, l'Eucaristia que sant Joan identifica, també, amb el moment de màxim amor de Jesús al rentar els peus dels seus deixebles mostrant-los de manera real, simbòlica i personal fins a on arriba el seu amor i servei. Aquest fragment d'avui és el començament d'un llarg discurs de sobretaula per repassar la seva obra i el que significa. En realitat, és més la nostra situació que la de llavors, perquè aquella nit no hi hagué massa temps per a donar explicacions. Després, Jesús ja ressuscitat, viu una altra vegada, superada la prova, “tornarà” al cenacle per completar les explicacions i fer-nos entendre el que va succeir i com això ens afecta a nosaltres.

Judes, diu l’Evangeli, acaba de sortir per a completar la seva missió, per a fer el seu paper, i Jesús afirma la seva “glorificació” com a Fill de l'home, és a dir, com a home que realment camina com a fill en la voluntat del Pare. Això significa també la “glorificació” de Déu. Sant Joan vol donar a entendre moltes coses mitjançant aquest terme i gairebé totes relacionades amb el compliment de les promeses de Déu, amb el fer-se veritat i realitat el seu regne, la seva presència, el seu “domini” efectiu en la nostra realitat. Aviat acabarà tot, recorda Jesús, referint-se a la creu, resta poc temps per a explicar als deixebles que hauran de contemplar l'inaudit, del fonamental. Jesús els recorda allò que els deixa: que us estimeu els uns als altres, que ara podem estimar-nos els uns als altres tal com Ell ens ha estimat, sense mesura, amb paciència enorme, sense càlculs, com només Déu sap estimar. Jesús no mana, ni ordena, ni tan sols dona un manament en el mateix sentit de la primera aliança amb Moisès. No és, abans que res, una exigència, sinó un do. Per a això ens ha estimat i ho ha mostrat amb el seu servei, perdó i reconciliació. A partir d‘ara ens marca el camí, ens “demana” que donem i regalem el mateix que Ell ens ha fet sentir, aquest amor que ens ha curat i reconciliat els uns amb els altres. Aquest és l'únic testimoniatge creïble que podem donar de debò com a seguidors de Jesús, de que hem rebut el seu amor i perdó i que ho volem compartir per a guarir les ferides dels altres, de la societat i del món.

» Primera Lectura

Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 14,21b-27)

En aquells dies, Pau i Bernabé se’n tornaren a Listra, a Iconi i a Antioquia. Confortaven els convertits de nou i els exhortaven que es mantinguessin fidels a la fe. Els recordaven que per entrar al regne de Déu hem de passar per moltes tribulacions. Ordenaren preveres en cadascuna de les comunitats, i amb pregàries i dejunis els encomanaren al Senyor, en qui havien cregut. Continuaren el seu viatge a través de Pisídia i arribaren a Pamfília. Després d’anunciar a Perga la paraula, baixaren a Atàlia, i d’allà se’n tornaren per mar a Antioquia, des d’on la comunitat els havia confiat a la gràcia de Déu perquè duguessin a terme l’obra que acabaven d’acomplir. Així que arribaren, reuniren la comunitat per anunciar-los tot el que Déu havia fet junt amb ells, i que Déu havia obert les portes de la fe als qui no són jueus.

» Segona Lectura

Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan (Ap 21,1-5a)

Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d’abans havien desaparegut, i de mar ja no n’hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs, i vaig sentir cap a l’indret del tron una veu forta que cridava: «És el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells, ells seran el seu poble i el seu Déu serà Déu-que-és-amb-ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses d’abans han passat.» Llavors el qui seia al tron afirmà: «Jo faré que tot sigui nou.»

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Joan (Jn 13,31-33a.34-35)

Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús digué: «Ara el Fill de l’home és glorificat, i Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en ell, és que també Déu el glorificarà en Déu mateix, i el glorificarà ben aviat.

»Fillets, és per poc temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres. Per l’estimació que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus.»

LECTURES DEL DIUMENGE


...........