Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«No us mogueu de la ciutat fins que haureu estat revestits del poder que us vindrà de dalt.»
31-05-2019
«No us mogueu de la ciutat fins que haureu estat revestits del poder que us vindrà de dalt.»

El recorregut viu i festiu per la gran Festa Pasqual arriba avui al seu primer final amb la celebració de l'Ascensió, tot revivint el moment en què Jesús Home Ressuscitat torna al seu lloc al costat de Déu, torna al Pare. Desapareix, es reintegra al Misteri de Déu que és essencialment invisible a percepcions superficials i a proves racionals o científiques. És un pas necessari, com subratlla Jesús a l'evangeli de sant Joan: “us convé que me’n vagi” perquè pugui venir l'Altre Jesús, el Defensor, l'Esperit. És també un moment de prova i de incertesa per a ajudar a destriar i fer desaparèixer falses idees i esperances, com les que alguns deixebles encara mantenen sobre el sentit real del que estan contemplant. No es tracta del moment en què Déu restaura l'antiga o nova sobirania d'Israel, tampoc d'imposar la veritat que s'ha mostrat, ocultant-se al mateix temps, en el misteri pasqual. Déu està ocult i així seguirà, pel bé de l'home, però també Déu, salvant totes les raons teològiques, ha canviat.

En la Trinitat ha entrat la humanitat glorificada, deïficada de Jesús. Ell, com a home, ha demostrat, per l'obediència fins a la mort, per l’entrega total, que era el Fill de Déu fet humà i nascut de la Verge Maria. Com a home, ha sabut mostrar el cim de la filiació i proximitat al Pare, malgrat tots els sofriments, de l'agonia de la seva vida i del seu darrer lliurament, com ens recorda en aquest fragment de l'Evangeli d’avui. I aquest ha de ser el missatge que cal comunicar amb paraules i amb l’entrega de la pròpia vida: la conversió a una vida veritablement humana i de fills de Déu fonamentada en el perdó real dels pecats. Tots els pobles, totes les persones, són convidats, des de Jerusalem, des d'on tot s’ha esdevingut, a recomençar una vida nova que reconegui que som estimats i volguts com a fills i que necessitem, tant com l'aire i l'aigua, viure com a veritables germans. Però, atenció!, cal esperar. Serà Ell, l'Altre Jesús, qui ho farà possible, viable, qui li doni l’impuls definitiu i imparable cap als confins del món. Fins que això passi, fins que ens envaeixi la força vital de l'Esperit, esperem, mantinguem-nos en la pregària, en l'alegria de la resurrecció, en el compartir fratern amb Maria i amb tots els germans que ens han precedit en aquesta aventura i, també, amb tots els qui la compartirem.

» Primera Lectura

Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 1,1-11)

En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després de la passió, se’ls presentà viu, i ho comprovaren de moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls aparegué, i els parlava del regne de Déu. Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan havia batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats amb l’Esperit Sant.» Els qui es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, és ara que restablireu la reialesa d’Israel?» Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber quins temps i quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra.» Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava, quan es presentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel tornarà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel.»

» Segona Lectura

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes (Ef 1,17-23)

Germans, demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell; li demano també que il·lumini la mirada interior del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades l’heretat que ell us dóna entre els sants. Que conegueu també la grandesa immensa del poder que obra en vosaltres, els creients, vull dir l’eficàcia de la seva força i de la seva sobirania amb què obrà quan ressuscità el Crist d’entre els morts, i el féu seure a la seva dreta dalt el cel, per damunt de tots els governants i dels qui tenen autoritat, poder o senyoria, per damunt de tots els títols que es poden donar en el nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat sota els seus peus, i a ell l’ha fet cap de tot i l’ha donat a l’Església, que és el seu cos i el seu complement, ell que té en totes les coses la seva plenitud. 

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (24,46-53)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Així ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis. Ara, jo us enviaré el do que el Pare ha promès, i vindrà sobre vosaltres; no us mogueu de la ciutat fins que haureu estat revestits del poder que us vindrà de dalt.» Després se’ls endugué fora, fins a prop de Bet-Hània, alçà les mans i els beneí. Mentre els beneïa, s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel; ells es prosternaren adorant-lo. Després, plens d’una alegria immensa, se’n tornaren a Jerusalem. I contínuament eren al temple donant gràcies a Déu.

LECTURES DEL DIUMENGE


...........