Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Quan vindrà el Fill de l’home»
29-11-2019
«Quan vindrà el Fill de l’home»

Quan tot just acaba el cicle o l’any litúrgic es torna a reiniciar i, com passa en el complex però comú món de la informàtica, desitgem que aquest reinici comporti un sistema molt més actualitzat. Passa però que, en aquest punt, som nosaltres els qui, després d'un any sencer de reviure els misteris de la vida del Senyor, ja hauríem d'estar actualitzats. Tant de bo que hàgim crescut en la vida de fe, esperança i amor, en el seguiment de Jesús, i que el fem més present en la nostra vida i passem a formar part de la nova humanitat que té a Crist com a iniciador i com a principal valedor.

Ara, se'ns obre un altre any per a millorar humanament, sobretot, per influència de Jesús, Mestre i Model d'humanitat. Perquè l'Advent ens convida a aixecar una mica el vel de la realitat per atrevir-nos a mirar i a somiar més enllà, amb els peus a terra i el cor en els manaments de Jesús. Tinguem present que només són bons els somnis i profecies que ens porten a canviar, realment, la realitat, i no els que ofereixen judicis inútils i sense cap fruit, els quals només ens volen fer creure que som millor que ningú.  

L'esperança cristiana no és utopia (primera lectura) sinó l'anunci que hi ha Algú que manté i lluita per millora la realitat, comptant sempre amb la nostra cooperació. D’aquesta manera no se'ns mostra una cosa irrealitzable sinó el destí al qual ens està dirigint el nostre creador i guia, per poc que ho consentim. A l'Evangeli, el mateix Jesús explica que aquesta nova humanitat no es presenta d'una manera racional o lògica, esperable, sinó sobtada, creadora, trencadora de tòpics, original. Una nova humanitat que no respon a accions que es puguin dissenyar o programar perquè l'actuació divina ja comporta tots els aspectes de la realitat que la nostra intel·ligència no pot penetrar del tot ni tenir en compte alhora en totes les seves dimensions. El més normal és que no entenguem que està passant o el que passarà ni com està passant o passarà. El nostre judici no serveix ni per a prevenir moments ni maneres ni persones implicades. Per això, l'única actitud raonable és “vetllar”, estar atents, sempre preparats, sense adormir-nos ni en els llorers ni en els fracassos, per mantenir constant el pols de la realitat que és la vida. Només estant atents a la Paraula, als germans, a servir, estimar i esperar sabent que Déu actua, que no s'està quiet sinó plenament compromès amb el veritable canvi de vida, podrem recomençar de la millor manera possible aquest nou any o cicle litúrgic amb el qual ens acostarem una mica més a la meta del nostre seguiment, la comunió plena amb Déu en l'home Jesucrist.

» Primera Lectura

Lectura del llibre d'Isaïes (Is 2,1-5)

Paraules revelades a Isaïes, fill d’Amós, sobre Judà i Jerusalem. Als darrers temps s’alçarà ferma la muntanya del temple del Senyor al cim de les muntanyes i per damunt dels turons. Totes les nacions hi afluiran, hi aniran tots els pobles dient: «Veniu, pugem a la muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob, que ens ensenyi els seus camins i seguim les seves rutes; perquè de Sió en surt l’ensenyament, de Jerusalem, l’oracle del Senyor.» Ell posarà pau entre les nacions i apaivagarà tots els pobles, forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l’espasa contra una altra, ni s’entrenaran mai més a fer la guerra. Casa de Jacob, veniu, caminem a la llum del Senyor.

» Segona Lectura

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 13,11-14a)

Germans, siguem conscients dels moments que vivim. Prou de dormir; ja és hora d’aixecar-nos. Avui tenim la salvació més a prop nostre que quan vam abraçar la fe. S’acaba la nit i el dia s’acosta. Despullem-nos de les obres pròpies de la fosca, revestim-nos l’armadura del combat a plena llum. Comportem-nos dignament com a ple dia. Fora l’abús de menjar i beure, fora els plaers i les impureses, fora les renyines i les enveges. Que el vostre vestit sigui Jesucrist, el Senyor.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu (Mt 24,37-44)

En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles: «Quan vindrà el Fill de l’home passarà com en temps de Noè. Els dies abans del diluvi tothom continuava menjant i bevent i casant-se, fins que Noè hagué entrat a l’arca. No s’havien adonat de res quan els sorprengué el diluvi i se’ls endugué tots. Igual passarà en l’adveniment del Fill de l’home. Si hi hagués llavors dos homes plegats al camp, potser l’un fóra pres i l’altre deixat; si hi hagués dues dones molent plegades, potser l’una fóra presa i l’altra deixada. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor. Estigueu-ne segurs: si el cap de casa hagués previst l’hora de la nit que el lladre vindria, no s’hauria adormit ni hauria permès que li entressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada.»

LECTURES DEL DIUMENGE


...........