Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

« Ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant»
20-12-2019
« Ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant»

El quart diumenge de l'Advent, tan proper a la festa del Nadal, sempre ens recorda que el Fill de Déu ve a nosaltres fet carn de la nostra carn i vida de la nostra vida, gràcies al sí incondicional de Maria verge, la nostra germana. Com en els altres diumenges, la profecia d'Isaïes anuncia i prediu, fins a cert punt, l'esdeveniment. El profeta dona un senyal contrari a la voluntat del rei d'Israel, per a mostrar la voluntat de pau i vida de Déu, capaç de protegir sempre el seu poble tantes vegades com calgui, malgrat els seus governants. El rei d'Israel desitjaria un pacte per sotmetre’s a un rei estranger, però el profeta li dona la notícia de l'embaràs d'una “verge”, per mostrar que la pau i la seguretat serà possible malgrat les creixents amenaces de guerra i destrucció. Déu està intervenint en la realitat per a conduir les voluntats a la reconciliació i la pau, no a l'enfrontament, i així, aquest nen que ve i que podrà créixer en pau i amb salut, serà el signe viu de l'aliança que Déu refà amb Israel. A l'Evangeli es tracta del naixement d'un altre nen, aquesta vegada d'una verge incontestable, per mostrar amb aquest embaràs que és Déu qui té exclusivament la iniciativa: ve de l'Esperit Sant. Com abans Isaïes, ara és Déu qui s'avança a regalar aquest fill beneït que significarà el perdó dels pecats i la realitat encarnada de la presència divina prop del seu poble, dintre seu, no amb disfressa d'home, sinó com a home complet, sencer i veritable.

Mateu no narra l'obediència de Maria, que dona per coneguda, sinó la de Josep, col·laborador actiu malgrat totes les aparences i digne descendent de David el rei, que és capaç d’entendre el més important: que el Senyor ve a viure amb nosaltres, i d’actuar no com li pogués semblar més necessari o honrós, sinó com Déu li demana. Per reaccionar així, prou sabem per experiència que s'ha tenir una fermesa i disposició especial, una veritable vida de fe i coneixement del Senyor a través de l'Escriptura i del compliment dels seus preceptes amb veritat i realisme. Ara ens toca a nosaltres fer pinya amb el Senyor, i obeir per a poder contemplar i compartir la vida amb aquest Messies que és a punt d’arribar: el Déu amb nosaltres.

» Primera Lectura

Lectura del llibre d'Isaïes (Is 7,10-14)

En aquells dies, el Senyor digué a Acaz: «Demana al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós, tan avall com vulguis, a les profunditats del país dels morts, o tan amunt com vulguis, dalt al cel.» Acaz respongué: «No en vull demanar cap; no vull temptar el Senyor.» Llavors digué Isaïes: «Escolteu, doncs, casa de David: No en teniu prou de fer-vos pesats als homes que fins us feu pesats al meu Déu? Per això el Senyor mateix us donarà un senyal: La noia tindrà un fill i li posarà Emmanuel.»

» Segona Lectura

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 1,1-7)

Pau, servent de Jesucrist, cridat a ser apòstol, destinat a anunciar la bona nova de Déu, que ell ja havia promès pels seus profetes en les escriptures santes. Aquesta bona nova es refereix al seu Fill Jesucrist, Senyor nostre, el qual, pel seu llinatge humà, nasqué de David, però per l’esperit que santifica va ser constituït Fill poderós de Déu des que va ressuscitar d’entre els morts. Per ell he rebut el do de ser apòstol, missioner del seu nom a gent de tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe. Entre aquests hi sou vosaltres, que Jesucrist ha cridat. Als cristians de Roma, estimats de Déu, cridats a ser-li consagrats, us desitjo la gràcia i la pau de Déu, Pare nostre, i de Jesucrist, el Senyor.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu (Mt 1,18-24)

Jesús, el Messies, vingué al món d’aquesta manera: Maria, la seva mare, promesa amb Josep, abans de viure junts es trobà que esperava un fill per obra de l’Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber públicament, es proposava de desfer en secret l’acord matrimonial. Mentre ell hi pensava, se li aparegué en somni un àngel del Senyor que li digué: «Josep, fill de David, no tinguis por de prendre a casa teva Maria com a esposa. És cert que ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant; ha de tenir un fill i li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.» Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta: «La verge tindrà un fill, i li posaran Emmanuel», que vol dir Déu-és-amb-nosaltres. Josep es despertà i, complint el que l’àngel del Senyor li havia manat, la prengué a casa com a esposa.

LECTURES DEL DIUMENGE


...........