Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

« Convé que complim d’aquesta manera tot el que és bo de fer.»
10-01-2020
« Convé que complim d’aquesta manera tot el que és bo de fer.»

El temps de Nadal acaba, com cada any, amb la festa del Baptisme del Senyor, que és com la presentació oficial del Fill de Déu encarnat i el principi de la seva vida pública, de la seva Missió, del seu ministeri. Celebrem que Jesús comencés així el mandat rebut de Déu, el seu Pare. La Paraula ens invita a relacionar aquest moment amb l'anunci del profeta Isaïes: Jesús és el Servent misteriós i profeta anunciat en els quatre famosos càntics de la primera lectura. En el text, Déu mateix presenta aquest Servent com a “estimat”, “escollit” perquè ha posat en ell el seu esperit perquè porti el “dret” a les nacions. D’això no en farà propaganda ni “vendrà” la seva mercaderia baladrejant pels carrers. Ans al contrari: s'introduirà en la realitat respectant profundament tot el que sigui respectable, és a dir, tot el que sigui mínimament veritable o portador de vida o llum. No serà només una proposta, sinó la seva actuació pràctica i el seu projecte de vida. El text no deixa clar que aquest dret sigui el seu objectiu, però sí que té a veure amb la reconstrucció de l'aliança entre Déu i els homes, la qual cosa implica donar llum i obrir els ulls a molts que no hi veuen o que creuen que hi veuen.

Amb aquest fons, l'evangelista narra el fet que Jesús decidís aparèixer així en el món i començar la seva tasca. Fins i tot pot semblar que vulgui dissuadir-lo i ho intenta per boca de Joan: com és que ell, el Fill de Déu, completament allunyat del pecat, es posa a la cua dels pecadors i es deixa batejar per a canviar radicalment de vida, com un publicà o una prostituta? Certament, això és el que Déu volia i el que fa, i la raó no es pot trobar en els criteris antics o a la mateixa Escriptura sinó únicament en aquest Home que així actua. Aquesta és, precisament, la manera absolutament nova de reiniciar la història de la salvació. El Fill de Déu s'ha encarnat per a fer-nos nous, d'arrel, per a donar-nos la possibilitat de renéixer, de refer-nos, de recomençar sobre la nova base d'experimentar i creure en l'amor incondicional del Pare. Així ho certifica el mateix Esperit que es reuneix aquí amb el Pare, que envia, i el Fill, que obeeix, i s'introdueix en la realitat canviant i complicada del món per a oferir una nova manera d'entendre i de viure, a la llum de Déu.

» Primera Lectura

Lectura del llibre del profeta Isaïes (Is 42,1-4.6-7)

Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent, de qui he pres possessió, el meu estimat, en qui s’ha complagut la meva ànima. He posat en ell el meu Esperit perquè porti el dret a les nacions. No crida ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers, no trenca la canya que s’esberla, no apaga la flama del ble que vacil·la; porta el dret amb fermesa, sense defallir, sense vacil·lar, fins haver-lo implantat a la terra, fins que les illes esperin les seves decisions.

»Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, et prenc per la mà, t’he configurat i et destino a ser aliança del poble, llum de les nacions, per tornar la vista als ulls que han quedat cecs, per treure de la presó els encadenats i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca.»

» Segona Lectura

Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,34-38)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a favor d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al poble d’Israel, anunciant-li la nova feliç: la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots.

»Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell.»

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu (Mt 3,13-17)

En aquell temps, Jesús, que venia de Galilea, es presentà a Joan, vora el Jordà, perquè el bategés. Joan no el volia admetre al baptisme. Li deia: «Sóc jo el qui necessito que tu em bategis. Com és que tu véns a mi?» Jesús li respongué: «Accedeix per ara a batejar-me. Convé que complim d’aquesta manera tot el que és bo de fer.» Llavors hi accedí. Un cop batejat, Jesús sortí de l’aigua a l’instant. Llavors el cel s’obrí i veié que l’Esperit de Déu baixava com un colom i venia cap a ell, i una veu deia des del cel: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut.»

LECTURES DEL DIUMENGE


...........