Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Habita a casa vostra i està dins de vosaltres»
15-05-2020
«Habita a casa vostra i està dins de vosaltres»

Pasqua també és sinònim d'evangelització, de recordar que la trobada amb Crist viu i ressuscitat implica el desig, i fins i tot la necessitat, de comunicar-lo, de compartir-lo amb els altres, amb tothom. Ens ho recorda el llibre dels Fets dels Apòstols (primera lectura). Aquests homes i dones no tenen altre objectiu a la vida que escampar la llum, la vida i l'esperança que han trobat en Crist. Àdhuc la pròpia persecució que causà la mort del primer màrtir, Esteve, “ajuda” a difondre el missatge. Els diaques, que han de fugir, van transmetent la Bona Nova i la veritat, que ara és el centre de la seva vida, per allà on van passant. Així, Felip predica a Samaria i realitza “senyals” de curació i alliberament per mostrar que Crist viu realment i actua en aquests moments. Tanmateix hi manca alguna cosa. Malgrat que la paraula convenç, els signes que mostren i l'acceptació i l'alegria dels qui escolten aquesta Bona Notícia, l'obra no és completa.

Cal l'ajuda dels apòstols que baixen des de Jerusalem i perquè mitjançant l'oració i la imposició de mans rebin l'Esperit Sant, que és qui completa l'obra, qui segella la trobada entre Crist viu i cadascun dels creients. Aquest és l’objectiu veritable: que cada oïdor de la Paraula i vident dels signes rebi en el seu interior la certesa de la presència viva de Déu en Jesús gràcies al testimoniatge dels qui el proclamen. Per això, a l’Evangeli, el mateix Jesús parla del “Defensor” o “Paràclit” que prendrà el lloc del seu cos físic, per a estar “sempre amb vosaltres”. És el do de la Pasqua, aconseguit pel lliurament i la resurrecció de Jesús per a nosaltres. És la consciència de la comunió del Pare i Jesús que ara es comparteix amb cada creient i dona la certesa que no estem sols, que no som orfes. Ell és la mateixa vida de Déu que fa viure els qui s'han trobat i segueixen Crist, és a dir, que combreguen amb Ell. Però l'Esperit no és una realitat a la vista de tothom (“el món no el pot rebre”) sinó que només es dona en aquesta trobada personal amb el ressuscitat; només el percep qui “guarda els manaments” de Jesús, qui s'ha sentit tocat per Ell i ha decidit lliurar-se-li, no solament amb el desig sinó, sobretot, amb les obres, amb la vida.

» Primera Lectura

Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 8,5-8.14-17)

En aquells dies, Felip baixà a la província de Samaria, i predicava el Messies als de la regió. Unànimement la gent feia cas de Felip, després de sentir-lo i de veure els prodigis que feia: els esperits malignes sortien de molts posseïts, xisclant tant com podien, i molts invàlids o paralítics recobraven la salut. La gent d’aquella província se n’alegrà molt. Quan els apòstols, a Jerusalem, sentiren dir que Samaria havia acceptat la paraula de Déu, els enviaren Pere i Joan. Hi anaren, doncs, i pregaven per ells, perquè rebessin l’Esperit Sant, que encara no havia vingut sobre cap d’entre ells; només havien estat batejats en el nom de Jesús, el Senyor. Pere i Joan els imposaven les mans, i rebien l’Esperit Sant.

» Segona Lectura

Lectura de la primera carta de sant Pere (1Pe 3,15-18)

Estimats, reverencieu de tot cor el Crist com a Senyor. Estigueu sempre a punt per donar una resposta a tothom qui us demani la raó de l’esperança que teniu; però feu-ho serenament i amb respecte. Guardeu neta la vostra consciència; així els qui critiquen la vostra bona conducta de cristians s’hauran d’avergonyir d’haver-ne malparlat. Si és voler de Déu, val més sofrir per haver obrat bé que per haver obrat malament. També Crist morí una vegada per raó dels pecats. Ell, el just, va morir pels injustos, per conduir-nos a Déu. El seu cos va ser mort, però per l’Esperit va ser retornat a la vida.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Joan (Jn 14,15-21)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m’estimeu, guardareu els meus manaments; jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. El món no el pot rebre, perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo, però vosaltres sí que el coneixeu, perquè habita a casa vostra i està dins de vosaltres. No us deixaré orfes: tornaré a venir. D’aquí a poc, el món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc, i vosaltres també viureu. Aquell dia sabreu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en vosaltres. El qui m’estima és aquell que té els meus manaments i els compleix; el meu Pare l’estimarà, i jo també l’estimaré i me li faré conèixer clarament.»

LECTURES DEL DIUMENGE


...........