Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell.»
05-06-2020
«Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell.»

Avui celebrem la Festa de la Santíssima Trinitat, la qual ens recorda el coneixement vital i la consciència sobre el veritable rostre i ésser de Déu. Ell, per la seva gràcia, ens ho ha volgut mostrar perquè sap perfectament que aquesta saviesa és un gran bé i un gran regal per a nosaltres. És el que llegim a la primera lectura: la salvació, l'aliança no és l'acció benèvola d'un Ésser suprem vers els seus serfs o criatures sinó el principi d'una relació de coneixement i d'amistat. Una relació que se’ns va revelant de mica en mica, al ritme que les persones ho anem albirant i assumint, a la vida i amb la raó, comprenent i entenent fins a adonar-nos del paper que juga en la nostra vida i, també, del lloc que ocupem en aquest pla, al seu costat, en el seu propi ésser. En realitat, a poc a poc, pas a pas, s'anirà veient que la veritable salvació és la certesa de la proximitat, protecció i amistat d'aquest Ésser misteriós que és això abans de res, Ser, origen i sostenidor de tot el que existeix, inclosos nosaltres.

Ho revela l'Evangeli: Jesús mateix, amb la seva paraula clara i directa, i amb els seus gestos i obres mostra el que diu el text: que Déu és Aquell que ens va crear i que sempre ens ha estimat i que aquest amor és tan intens que ens envià el seu propi i únic Fill, amb la finalitat de poder donar-nos el allò que ell és i té: la vida eterna, l'alegria essencial que no hem nascut a la llum per a apagar-nos simplement un dia com si no haguéssim existit. El que ara som, nosaltres, va tenir, té i tindrà sempre un valor. No estem aquí per una extremada i estranyíssima successió de casualitats gairebé impossibles sinó per la voluntat amorosa de Qui És, el qual, a més, no s’oblida de nosaltres i sempre ens sostindrà.

L'Evangeli no és judici, ni mesura, ni proposta de valors sinó la revelació concreta d’una realitat: l'amistat d'un Déu que és fraternitat, família, el qual ens convoca a participar d'aquesta comunitat.

Amb aquest sentiments, avui celebrem el dia de les contemplatives i els contemplatius: monjos i monges consagrats amb l'ocupació principalíssima d'estar sempre amb Ell, de conèixer i aprofundir aquesta amistat amb el seu lliurament complet de la vida. Com va escriure la gran carmelita Edith Stein, es tracta d’“estar en presència de Déu per tothom”. Aprofundir aquesta amistat, aquesta relació amb Déu, no és cap mena d'aventura o repte personal sinó un gran servei. En aquests temps, quan tots hem fet, més o menys per força, una experiència de vida tancada i contemplativa, i no sabem si hem aprofitat bé el temps i l'oportunitat, tenim elements per valorar aquests monjos i monges i la seva vida senzilla, oculta, però totalment dedicada a l'essencial, a l'única cosa que realment importa.

» Primera Lectura

Lectura del llibre de l'Èxode (Ex 34,4b-6.8-9)

En aquells dies, Moisès es llevà a la matinada i pujà a la muntanya del Sinaí, tal com el Senyor li havia manat. Portava a les mans les dues tauletes de pedra. El Senyor baixà enmig del núvol i proclamà el seu nom. Moisès s’estigué allà amb ell. Llavors el Senyor passà davant d’ell tot cridant: «Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l’amor.» Moisès es prosternà tot seguit, l’adorà amb el front fins a terra, i digué: «Senyor, si m’heu concedit el vostre favor, vingueu vós mateix a acompanyar-nos. És veritat que és un poble rebel al jou, però vós ens perdonareu les culpes i els pecats, i fareu de nosaltres la vostra heretat.»

» Segona Lectura

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint (2Co 13,11-13)

Germans, estigueu contents, refermeu-vos, animeu-vos, viviu en pau i ben avinguts, i el Déu de l’amor i de la pau serà amb vosaltres. Saludeu-vos els uns als altres amb el bes de pau. Us saluda tot el poble sant. Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, l’amor de Déu i el do de l’Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Joan (Jn 3,16-18)

Déu estima tant el món, que ha donat el seu fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui creuen en ell, no seran condemnats. Els qui no creuen, ja han estat condemnats, per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu.

LECTURES DEL DIUMENGE


...........