Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

"Rebeu l'Esperit Sant"
02-06-2017
"Rebeu l'Esperit Sant"

Poc abans de pujar al cel, Jesús "renunciava" a seguir discutint amb els seus deixebles la naturalesa de la seva missió. Els remetia a l'experiència d'avui, que ho entendrien tot, per fi!, quan rebessin la força de les altures. Pentecosta és el veritable i radical compliment de la Pasqua, la trobada personal i intransferible, encara que "compartible" intersubjectivament amb els altres, amb el Déu que fa present Jesucrist. Ens ho diu clarament la primera lectura: cadascun dels presents rep la seva particular i personalitzada 'llengua de foc' que li provoca efectes molt semblats als dels altres. Els obre la ment i el cor per entendre i expressar-se en les principals llengües i cultures del seu temps. El que cadascun ha rebut de qui és i com és Déu s’ha de compartir, contagiar. És el seu do i la seva tasca, necessaris per donar llum i llibertat, imprescindibles aleshores per la situació d'opressió de cossos i ments, i també avui, per descomptat. L'Esperit comunica l'experiència d'un altre món però que està en el nostre: nosaltres, com som i vivim, som fills benvolguts d'aquest Déu i podem i hem de ser germans. I ara es pot veure i es palpa que aquest altre món és possible, s'ha experimentat plenament i cal posar-lo en pràctica.

La comunitat de Crist, ens diu l'Evangeli, és la seva llavor, el seu principi, la seva promesa. Jesús és el seu origen, el seu impuls, la seva possibilitat. L'Esperit fa d'un grup d'homes i dones indecisos i espantats, la família del Messies. Se senten perdonats, acollits per Déu en Jesús i amb un poder que solament serveix per fer el bé, alliberar i donar vida. Ens dóna la llum amb la qual hem de jutjar les nostres opcions i els nostres actes i destriar si vivim i sentim en família, si mirem i tractem els qui tenim a prop com a nosaltres mateixos, si encara ens indignen les injustícies i encara no repensem la nostra manera de viure. Si és així, tinc l'Esperit, no he deixat de viure ni de lluitar. Malgrat la infidelitat, el pecat, el mal podem tornar sempre a aquesta font d'aigua viva que raja dins nostre, que ens retorna la il·lusió i les ganes de viure i lluitar. Aquest és l'Esperit de Jesús, experiència de Déu, de l'Església, de la Missió.

» Primera Lectura

Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 2,1-11)

Durant la celebració de la diada de la Pentecosta, es trobaven tots junts en un mateix lloc, quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta, i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc, que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d’ells. Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l’Esperit els concedia de parlar. Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentí aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si deien: «No són galileus, tots aquests que parlen? Doncs, com és que cadascun de nosaltres els sentim en la nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i a l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirena, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües.»

» Segona Lectura

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 12,3b-7,12-13)

Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l’Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d’un sol Déu que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Perquè el Crist és com el cos humà: és un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Joan (Jn 20,19-23)

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.»

LECTURES DEL DIUMENGE


...........