Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Què diu la gent del Fill de l’home? Qui diuen que és?»
25-08-2017
«Què diu la gent del Fill de l’home? Qui diuen que és?»

De la mà de Mateu, l'evangelista que sap trobar i relacionar perquè tinguin sentit el que és antic, essencial, el que sempre roman, amb allò nou i circumstancial, arribem a un moment clau del relat. Segons l'evangelista, Jesús s'ha dedicat a preparar els seus deixebles, a transmetre'ls la seva missió i el que significa. Però tot el que s'ha dit, vist i sentit es recolza en la seva persona, en qui és Ell i en què significa la seva presència i la seva acció entre les persones. Jesús és conscient de l'expectació que s’ha creat amb les seves paraules i la seva actuació, així doncs, pregunta als deixebles què es diu d’ell i com entén la gent, familiaritzada amb les figures religioses i amb les esperances d'Israel, tot el que anuncia i fa enmig seu. Ells veuen a aquest home com a un profeta, algú que anuncia i fa visible la voluntat de Déu. Déu s'ocupa visiblement del seu poble, en especial dels qui no compten per la religió oficial, amb prou feines una estructura que manté l'ordre social injust. Com a profeta, Jesús ha fet altra vegada possible l'esperança. Però, es pot esperar alguna cosa més? No acabarà assassinat com Joan el Baptista o molts altres? És llavors quan Pere pren la paraula en nom de tots els deixebles per confessar a Jesús com el Messies, és a dir, reconeix que en Jesús ha trobat tot el que esperava de Déu i de la vida, que aquest home està aquí per fer realitat les promeses de Déu, per ser el nou Moisés i el nou Elías i el nou David plegats.

Jesús li respon confirmant que es tracta d'un moment de revelació únic i molt especial, que Pere s'ha deixat il·luminar per l'Únic que coneix veritablement tot el que representa Jesús: Déu, el Pare. Per això es converteix en el servent fidel, com diu la primera lectura, aquell que ha de defensar i tenir cura d’allò que ha rebut i anuncia. Ell serà com la mà dreta del Messies, l'encarregat de mantenir la seva missió, la seva obra, però, sobretot, la seva església, les persones que vegin en Jesús el mateix que ell ha vist, que és el Salvador, aquell que porta pau, perdó, vida, un nou començament.

» Primera Lectura

Lectura del llibre d'Isaïes (Is 22,19-23)

El Senyor diu a Sobnà, cap del palau del rei: «Et faré caure del pedestal, et derrocaré del lloc que ocupes. Aquell dia cridaré el meu servent, Eljaquim, fill d’Helquies, el vestiré amb la roba que portes, li posaré les teves insígnies, li donaré l’autoritat que tens, i serà un pare per als habitants de Jerusalem i per als homes de Judà. Li posaré a l’espatlla la clau del palau de David: quan ell haurà obert, ningú no tancarà, i quan haurà tancat, ningú no podrà obrir. El fixaré com un clau en un indret segur, i serà un tron gloriós per a la família del seu pare.»

» Segona Lectura

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 11,33-36)

Quina profunditat i riquesa en la saviesa i en el coneixement de Déu! Que en són d’incomprensibles els seus judicis i d’impenetrables els seus camins! Qui pot conèixer el pensament del Senyor? Qui l’ha assessorat com a conseller? Qui s’ha avançat mai a donar-li res perquè li ho pugui recompensar? Tot ve d’ell, passa per ell i s’encamina cap a ell. Glòria a ell per sempre, amén.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu (Mt 16,13-20)

En aquell temps, Jesús anà a la regió de Cesarea de Felip, i un cop allà, preguntava als seus deixebles: «Què diu la gent del Fill de l’home? Qui diuen que és? Ells li respongueren: «Uns diuen que és Joan Baptista; altres, que és Elies; altres, que és Jeremies o algun altre dels profetes.» Ell els diu: «I vosaltres, qui dieu que sóc?» Simó Pere li contesta: «Vós sou el Messies, el Fill del Déu viu.» Jesús li va respondre: «Sortós de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del cel. I ara, també jo et dic que tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església, i les portes del reialme de la mort no li podran resistir. Et donaré les claus del regne del cel: tot allò que deslliguis a la terra, quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra, quedarà deslligat al cel.» Després prohibí severament als deixebles de dir a ningú que ell era el Messies.

LECTURES DEL DIUMENGE


...........