Notícies

NOTÍCIES

02-07-2018
Presentació del "Libro Becerro"
de Caravaca de la Cruz

Els carmelites descalços de Caravaca de la Cruz, juntament amb de l'ajuntament de la vila i la Confraria de la Vera Cruz, han editat un llibre amb la transcripció del ´Libro de Estado´ o ´Libro Becerro´ del convent. Representa una font de primera mà per a conèixer la història loca. S’hi han inclòs diverses aportacions d'historiadors i un estudi diplomàtic complet del propi convent en base a l'enorme informació aportada per la transcripció.

Un ampli equip, amb la col·laboració de nombrosos experts com María Rosa Gil Almela, María Magdalena Campillo Méndez, Francisca Amorós Vidal, Diego Marín Ruiz de Assin i el P. Ignacio Husillos Tamarit, ha preparat durant més d’un any la transcripció i edició crítica del llibre.

El punt de partida del treball desenvolupat per aquest equip multidisciplinari va ser la restauració i digitalització del ´Llibre Becerro'. El llibre original consta d’un total de 387 pàgines, que van anar acuradament restaurades a causa del mal estat degut al pas dels segles i de  l'ús constant. És l'únic document d'aquest convent que ha perdurat al llarg dels segles. És una obra històrica única que reflecteix no solament els fets esdevinguts en el convent entre 1623 i 2005, sinó també molts aspectes de la vida i la societat de Caravaca. Es coneix com a ´Libro Becerro´, nom que s’utilitzava per designar els llibres enquadernats amb la pell d'aquest animal donada la seva qualitat, ja que es considerava que així es conservaven millor.

Des de la fundació de l'edifici, el 1587, per sant Joan de la Creu, el text recull les propietats i pertinences del convent, els seus béns i drets, així com els enterraments i semblances biogràfiques dels frares i germans que el van habitar. També inclou els fets, joiosos i desgraciats, soferts per la institució. Els documents més abundants estan datats en els segles XVII, XVIII i principis del segle XIX, encara que també conté molts altres del XX i fins i tot del segle XXI. En certa manera, el ´Libro de Estado´ és un llibre d'administració diària i fins i tot comptable, però amb les exhaustives dades que conté és un tresor documental que permet investigar aspectes històrics de tota índole de l'època.

VEURE TOTES