Notícies

NOTÍCIES

27-11-2018
Clausura i conclusions
de la I Visita General a la Província

Durant tot el dia d’avui hem estat reunits en Consell Plenari, tots els superiors de les cases d'Espanya juntament amb el consell provincial i els nostres germans el pare general del nostre orde religiós Saverio Cannistrà i el seu vicari general el pare Agustí Borrell.

Tal com es disposa a les determinacions del nostre Capítol provincial es va establir que del Consell Plenari Provincial “formen part el provincial, els consellers provincials i els superiors de les cases d'Espanya o, en cas que algun d'ells no pugui assistir, un delegat nomenat per la comunitat. El consell provincial convidarà a participar-hi els religiosos que consideri oportú. Es reunirà almenys un cop en el trienni en la data que el consell provincial assenyali, i quantes vegades el mateix consell provincial ho consideri convenient”

El tema central de la nostra reunió ha estat escoltar la relació final de la conclusió de la Visita Pastoral General en les seves dues fases: N. P. General i el P. Vicari i Visitador. Els nostres germans han compartit amb nosaltres el que pensen que poden ser els desafiaments i reptes de la nostra família religiosa de cara al futur. Han comentat la seva impressió de les visites a les nostres cases i ens han ajudat aportant pistes per saber cap a on dirigir els nostres passos per ser cada vegada més fidels al nostre carisma i a la voluntat del Senyor per a cadascun de nosaltres, i per a cadascuna de les nostres comunitats.

A més la nostra trobada té una altra finalitat: la commemoració del 450 aniversari de la fundació del nostre orde a Duruelo (1568) i dels 150 anys de la restauració de l'orde a Espanya (1868).

Us demanem a tots la vostra pregària per la renovació espiritual de la nostra província i pels fruits de la Visita General. I als nostres sants pares Teresa i Joan de la Creu li demanem que intercedeixin per tota la nostra família religiosa.

VEURE TOTES