Notícies

NOTÍCIES

11-04-2019
Reunió d'Arxivers de la Província Ibèrica
Madrid

Per a seguir el treball començat i coordinar els nostres esforços per preservar el patrimoni arxivístic de la Província, el passat 9 d'abril va tenir lloc en el convent de  Plaza d'Espanya l'anunciada reunió d'encarregats dels Arxius de la Província Ibèrica.

Hi van assistir els pares  Francisco José Berbell, José Molina, Rafael José Martín Portales (Arxiu dels Carmelites Descalços de Còrdova); Manuel Diego Sánchez (Arxiu i Centre Documental i Bibliogràfic d'Alba de Tormes); Mercè Gras i Casanovas (arxivera i bibliotecària dels Carmelites Descalços, convent de Barcelona); M. Lourdes Fernández Ruiz (arxivera i bibliotecària de Burgos); José Alberto Manso (director de l'Arxiu Silveriano); Nacho Husillos (Arxiu i biblioteca del Desert de les Palmes); Manuel Ordoñez (Arxiu de Burgos); José Damián Gaitán (Arxiu de la Santa, Àvila);  Alfonso Diaz Zurdo i Gabriel Castro (Arxiu Provincial. Província Ibèrica).

L'objectiu de reunió era continuar i coordinar els nostres projectes i treballs ja en marxa en cada arxiu des de l'anterior reunió, conèixer i compartir la nostra realitat pel que fa a patrimoni arxivístic o fons provincial; i  començar a projectar un estatut o reglament provincial d'arxius.

Vam respondre a una enquesta sobre l'estat dels nostres arxius, compartir criteris i proposar continuar posant en comú  experiències, maneres i instruments de treball. Volem avançar en l'organització del Sistema d'Arxius de la Província Ibèrica. Estudiem un reglament marc per als Arxius de la Província que proposarem al Consell provincial per a la seva aprovació i que compartirem amb  les comunitats, perquè tots creixem en la consciència de la importància del nostre patrimoni documental.

Aprofitem l'ocasió per a insistir davant els superiors que tenen al seu càrrec els arxius locals, sobre la necessitat que tota la documentació que es rebi o es produeixi en la comunitat sigui acuradament conservada o integrada en l'arxiu de la comunitat, ja que constituirà el dia de demà la font primordial del coneixement de l'activitat religiosa i pastoral dels religiosos. Que tinguin una cura especial en el llegat dels religiosos que moren i demanin el consell dels arxivers provincials en aquests moments.

La Província es compromet a donar suport als qui treballen de manera velada i eficaç en aquest àmbit. Ells, que se saben hereus dels predecessors que des de fa segles van tenir cura de guardar, estudiar i difondre el nostre patrimoni documental, demanen a tota la província que prengui consciència de la importància d'aquest sector de la nostra cultura.

Continuarem compartint amb vosaltres la nostra tasca.

VEURE TOTES