Notícies

NOTÍCIES

02-06-2019
Ordenació presbiteral
Pablo María Gallardo, ocd

Aquest dissabte 1 de juny, l'església de la Santa d'Àvila es va tornar a vestir de festa i alegria amb l'ordenació sacerdotal del germà Pablo M. Gallardo. El bisbe d'Àvila, José María Gil Tamayo, va presidir la celebració de la que va ser la seva primera ordenació sacerdotal, i a més d'un paisà seu de Badajoz.

La primera missa es va celebrar el diumenge 2 de juny, dia de l'Ascensió, a l'església del convent de San José d'Àvila a les 11.30.

El germà Pablo pel setembre va fer la seva professió Solemne a Madrid-Triana juntament amb germà Andrew. Va ser ordenat diácono pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, en el Desert de les Palmes el mes de gener passat i ara rep l'ordenació sacerdotal. Durant tot aquest curs ha compartit la seva vida amb la nostra comunitat d'Àvila mentre feia els seus estudis en el CITeS.

VEURE TOTES