Notícies

NOTÍCIES

09-07-2019
El nostre Pare General membre de la Congregació per a la Vida Religiosa
P. Saverio Cannistrà

El Papa Francesc ha nomenat per a aquest departament al superior general de la Companyia de Jesús, el pare Arturo Sosa Abascal; a l'abat President de la Sub-Congregació Casinesa de l'Orde de Sant Benet, Guillermo León Arbreda Tamayo; al superior general dels Carmelites Descalços, Saverio Cannistrà; al superior general dels Germans de les Escoles Cristianes, Robert Irvin Schieler; al Prior General de l'Orde de Sant Agustí, Alejandro Moral Antón; al ministre General de l'Orde Franciscà dels Fra Menors Caputxins, Roberto Genuin; i al superior general dels Missioners de Sant Carles (*Scalabrinians), Leonir Mario Chiarello.

Per primera vegada el papa Francesc ha nomenat set religioses de diferents ordes com a membres del departament vaticà que regula els Instituts de Vida Consagrada i Monàstica de l'Església Catòlica. Entre elles hi ha l'espanyola Rita Calvo, superiora de la Companyia de Maria.

També s'incorporen tres espanyols més a aquest organisme: el prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria; el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Ricardo Blázquez i el prior general dels agustins Alejandro Moral Antón.

VEURE TOTES