Notícies

NOTÍCIES

29-11-2019
Ana de Jesús
Virtuts heroiques

El 28 de novembre de 2019 (dia del 451 aniversari de la fundació de Duruelo), el sant pare Francesc va rebre en audiència a sa eminència reverendíssima el cardenal Angelo Becciu, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants. Durant l'audiència, el Summe Pontífex va autoritzar aquesta Congregació a promulgar els decrets pertinents, entre els quals es trobava el de l'aprovació de les virtuts heroiques de la serventa de Déu Ana de Jesús de Lobatera (Ana de naixement), monja professa de l'Orde de les Carmelites descalces; nascuda el 25 de novembre de 1545 a Medina del Campo.

Deixebla entre les predilectes de santa Teresa de Jesús, Ana va ser l'hereva de les relacions entre santa Teresa i sant Joan de la Creu a la mort de la fundadora (el Sant li va dedicar el “Càntic Espiritual”). Va intervenir en la fundació dels convents de Granada, Madrid, Segòvia i Màlaga, i va abandonar la Península en 1603 per prosseguir la seva labor fundacional a París, Lovaina, Mons, Anvers i Brussel·les. Entre els seus escrits cal esmentar una copiosa col·lecció de cartes i el document Declaración de la madre Ana de Jesús en las informaciones de Salamanca sobre la vida de santa Teresa de Jesús.

VEURE TOTES