Activitats

ACTIVITATS

Pascua en el Desierto
Pascua en el Desierto
Lloc: Desierto de las Palmas
Dia: 31 de març de 2021
Activitats: Encuentro
Con la mirada en la Pascua
Con la mirada en la Pascua
«Hacer del amor presencia»
Lloc: Segovia
Dia: 26 de març de 2021
Activitats: Retiro