Comunitats

COMUNITATS

BADAJOZ
Titular: Virgen del Carmen
Data de fundació: 01-05-1941
Direcció: Avda. Augusto Vázquez, 11, 06006, Badajoz, Badajoz
Telèfon: 924 27 53 03
Correu Electrònic: badajoz@ocdiberica.com
Web:
Activitats:
  • Parroquias
  • Atención Carmelitas Descalzas
  • Dirección Espiritual en Maristas
  • Atención a Tanatorios
BREU HISTÒRIA

Els Carmelites descalços arriben a Badajoz el 8 de setembre de 1982, procedents de l'antiga fundació de Zafra. Després de bastants peripècies i dos assentaments diferents en sengles xalets de la zona, la parròquia es va acabar, al mateix temps que el nou convent. Es va beneir i inaugurar el 22 de març de 1987.

Moltes havien estat les vicissituds viscudes pels carmelites des de la seva arribada a la província de Badajoz. La seva primera presència a la província havia estat Zafra. En aquesta ciutat floria, des de 1736, una comunitat de Carmelites descalces (també avui desapareguda). HI havia, també, a la part alta de la ciutat una església dedicada a la santa espanyola Marina de Pomares, molt venerada el segle XIV. Allà s’hi va establir una comunitat de beates, anomenades “Emparedadas”, que el 1521 van adoptar la Regla de Santa Clara. Al segle XVII el Duc de Feria va reconstruir tot el convent i l’església, que van quedar adossats al seu palau, i va dotar a la comunitat convenientment. Després va passar a ser propietat i patronat dels ducs de Medinaceli. Amb la francesada les monges van haver de deixar el convent, i ja no van tornar. L’any 1898, van fundar els dominics, que vivien al palau dels Ducs de Feria i usaven l'església de Santa Marina; però el 1903 van abandonar la ciutat.

Els carmelites van interessar al bisbe de Badajoz, D. Félix Soto, qui es va prendre com a cosa pròpia l'aconseguir la vinguda dels carmelites. El 1907 va escriure al P. Fernando proposant-li la fundació. Aquest es va traslladar a Zafra, va veure què se li oferia, va quedar molt complagut i en la seva visita al bisbe va acceptar de paraula la fundació. Va caldre consultar al General, perquè el prelat demanava que s'encarreguessin d'una escola de nens i adults.

Durant aquest any el bisbe va tenir unes quantes entrevistes amb el P. Estanislao a Fregenal de la Serra, el qual li va fer desistir de la idea de l'escola. Mort el P. Fernando, el P. Bonifacio va delegar en el P. Luís del Purísimo Corazón de María perquè continués les negociacions. El bisbe va presentar les bases per fer un contracte, però van ser necessàries llargues discussions per modificar alguns punts. Presentat l'esquema definitiu, el bisbe va caure malalt i trigava a donar la seva resposta; el P. Bonifacio, interpretant el silenci com a manca d'interès per part del prelat, va desistir de la fundació al·legant manca de personal i així l'hi va comunicar. Ràpidament aquest va protestar per la mesura presa i el 10 de juny de 1908 escrivia una llarga carta que va satisfer al P. Bonifacio. Es van enviar les bases amb totes les correccions exigides al Definitori General, que les va aprovar el 10 d'Octubre. Llogada la casa anomenada de la Bomba, propietat del Duc de Medinaceli i fets els arranjaments oportuns, el dia 1 de gener de 1909 es prenia possessió i començava la vida regular. Componien la Comunitat el Superior, P. Luís M.ª del Sagrat Cor de Jesús, que havia portat últimament les negociacions, dos pares i un germà.

El contracte dóna una configuració especial a aquesta fundació. Heus aquí, en resum, el seu contingut:

1. El Bisbe cedeix l'església de Santa Marina, que continuarà sent considerada ajuda de la parròquia, encara que els religiosos no tindran obligació d'exercir ministeri parroquial i gaudiran de totes les exempcions, com si fos església pròpia.

2. Es lloga com a vivenda dels religiosos i a nom d'ells, la casa de la Bomba, encara que el lloguer el pagarà el bisbe.

3. El bisbe pagarà a la comunitat 5.000 pessetes cada any.

4. El bisbe dóna 5.000 pessetes per a les despeses d’instal·lació dels religiosos i les reparacions necessàries.

5. La comunitat tindrà sempre quatre sacerdots.

6. La comunitat tindrà tots els drets i obligacions, que tenen totes les fundacions.

7. Els diumenges i dies festius, faran catecisme per a nens i adults i una missa resada.

8. Durant la Quaresma predicaran dos sermons morals cada setmana i donaran quatre missions cada any pels pobles de la diòcesi.

9. Tindran el càrrec de confessors de les comunitats religioses que se'ls assignin.

10. El contracte és vàlid per deu anys i s'entendrà renovat per altres deu, si amb un any d'antelació no es rescindeix.

Un any van estar a la casa de la Bomba. Dificultats amb l'administrador del Duc de Medinaceli van obligar als carmelites a fer les gestions necessàries per canviar de residència. Les carmelites van comprar llavors la casa contigua a l'església, que va ser posada a nom del Bisbat i la cedia en usdefruit als frares. L'antic cor baix de les monges es va transformar en refetor, construint damunt d’ell dos pisos més i amb els locals de la casa contigua es va poder instal·lar bastant còmodament la comunitat, que per les clàusules del contracte ja hem vist a què es dedicava.

El 15 de setembre de 1928, ja que a l'any següent expirava el contracte signat, el Definitori Provincial va demanar al bisbe de Badajoz que tingués a bé concedir sense més limitacions la fundació, a la qual va accedir “gustosísimo”. El 17 d'octubre el Nunci del papa a Madrid concedia al P. Bonifacio la facultat per l'erecció canònica, executant-se el Rescripte el 29 d'octubre i començant la vida regular l'1 de novembre del mateix any 1928.

El 3 d'agost de 1954, la Santa Seu concedia el canvi de l'antic títol de l'església pel de Nuestra Señora del Monte Carmelo.

 

Comunidad
MAPA
VEURE TOTES