Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Doneu-los menjar vosaltres mateixos.»
21-06-2019
«Doneu-los menjar vosaltres mateixos.»

Corpus Christi és la segona de les festes post-pasquals que ens ajuden a entrar i a situar-nos en el cor del misteri cristià. Si diumenge passat recordàvem el misteri transcendent o celestial del Déu que se'ns manifesta i acompanya, ara es tracta de misteri terrenal i històric de la seva presència i del va fer en el banquet del Regne que compartim en l'Eucaristia. D'una banda és el sacrifici (primera lectura) que ofereix de manera única i perfecta el Veritable i real Sacerdot, és a dir la ruptura amb el concepte de mal “inevitable” posant-nos totalment en mans de Déu. Certament que ens reunim per celebrar i menjar, però no es tracta ni d'una festa només humana ni de, únicament, l'aliment de la fraternitat i solidaritat entre persones, encara que això ja és molt. En el centre de l’Eucaristia hi ha el Misteri de la Trinitat: un home, sí, però també Déu mateix que a través del seu lliurament, del seu pas per la por i la mort, s'ha convertit en raó i força de redempció i comunió entre nosaltres, que reviu amb nosaltres vida i missió gràcies a la seva Paraula, transmesa per l'Església.

En l'Eucaristia, Jesús es fa personalment present mitjançant el seu Cos i la seva Sang. I tot, gràcies a l'Esperit que és invocat i descendeix sobre els béns compartits i sobre tots els cors de tots els presents, per a fer-nos veure que ens asseiem al banquet del Regne. És el millor, allò més gran que tenim fins que el Senyor torni i és la presència real, històrica, sacramental, en els nostres dies reals i concrets de tota la força i la vida que Jesús va aconseguir per a tots nosaltres. Hi ha qui opina que abans era més fàcil apreciar el misteri i identificar-se amb el que s'ofereix i celebra. Pot ser, no ho he conegut i l'Església ho va celebrar així durant segles i encara ho fa i no som qui per a jutjar-ho, però el nou ritu ens enfronta cara a cara amb la Presència que hi ha implícita en el misteri i amb la seva Paraula, en perfecta unió amb l'Esperit. No ens podem amagar ni tenim cap excusa per a distreure'ns amb altres devocions, bones sens dubte, però que queden apagades davant la revelació i l'acció del Sant més gran del cel, com anomenava sant Joan de la Creu al Déu Trinitat, que es troba amb tots i cadascun de nosaltres en la celebració.

» Primera Lectura

Lectura del llibre del Gènesi (Gn 14,18-20)

En aquells dies, Melquisedec, rei de Salem, portà pa i vi. Com que era sacerdot del Déu Altíssim, beneí Abram amb aquestes paraules: «Que el Déu Altíssim, creador del cel i de la terra, beneeixi Abram. Beneït sigui el Déu Altíssim, que ha posat a les teves mans els teus adversaris.» I Abram li donà el delme de tot el botí.

» Segona Lectura

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 11,23-26)

Germans, aquesta tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor; Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat prengué el pa, i, dient l’acció de gràcies, el partí i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això per celebrar el meu memorial.» Igualment prengué el calze, havent sopat, i digué: «Aquest calze és la nova aliança segellada amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu-ho per celebrar el meu memorial.» Així, doncs, cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquest calze anuncieu la mort del Senyor fins que torni.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (Lc 9,11b-17)

Un dia Jesús parlava del regne de Déu a la gent i curava els qui en tenien necessitat. Veient que començava a fer-se tard, els dotze anaren a dir-li: «Acomiadeu la gent. Que vagin a passar la nit als pobles o a les masies del voltant, i puguin trobar-hi queviures; aquí és un lloc despoblat.» Jesús els digué: «Doneu-los menjar vosaltres mateixos.» Ells respongueren: «Només tenim cinc pans i dos peixos. ¿Hem d’anar nosaltres mateixos a comprar menjar per tota aquesta gentada?» Tots plegats eren uns cinc mil homes. Ell digué als deixebles: «Feu-los seure en grups de cinquanta.» Els deixebles ho feren i tothom s’assegué. Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i els donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tothom en menjà tant com volgué i recolliren dotze coves de les sobres.

LECTURES DEL DIUMENGE


...........