Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.»
24-01-2020
«Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.»

L'Evangeli de Mateu presenta avui a Jesús de la manera més solemne, quan comença a parlar per posar de manifest el seu veritable ministeri, la seva missió, la seva labor entre nosaltres. En primer lloc, es confirma que la missió de Joan i la de Jesús és la mateixa, i que comença quan el primer és empresonat. En segon lloc, Jesús decideix començar a Galilea, la regió més oberta, més paganitzada, però, també, lloc de moviments de reforma i, fins i tot, de revolució. En aquestes circumstancies ben concretes, deixa Natzaret i es trasllada a Cafarnaüm, població més gran i oberta on el que digués i fes tindria sens dubte molta més ressonància. Per a l'evangelista es tracta d'una decisió important perquè coincideix amb la profecia d'Isaïes (primera lectura) que canta el ressorgir d'un profeta, de la Paraula de Déu, en aquesta mateixa terra de trobada i conflicte: “el camí del mar”, únic accés pla que uneix Egipte en el sud i Assíria en el nord, la qual cosa garantia el tràfec de persones, saviesa i els inevitables exèrcits de càstig o invasió entre el gran imperi del sud i el del nord. El profeta parla que aquesta Paraula portarà llum, alegria, goig, allunyarà la guerra i l'aflicció, com ja va succeir amb la gran victòria de Gedeó sobre els madianites, en la qual la llum d'una torxa amagada dins d'un càntir fins al moment oportú va tenir una importància singular.

La llum concreta, la paraula específica d'aquest profeta, Jesús, també es descriu amb detall: és l'eterna i sempre viva crida la “conversió”, el retorn vers Déu, vers aquesta llum que torna a brillar en la Paraula de Jesús. Es tracta de la proximitat del regne dels cels, això és, de la intervenció directa de Déu en la realitat i la història. Tot es resumeix i concreta en aquest Home, Ell és aquesta mateixa intervenció, la qual cosa a uns els podria semblar poc i a altres massa. De fet, encara que sembli que Jesús diu el mateix que Joan, no és ben bé així i ho demostra amb la seva actuació. Mentre Joan no tenia deixebles (si potser, seguidors), Jesús els busca, els crida per a integrar-los directament a aquesta missió i projecte. Els tria personalment, per ells mateixos, i, a més, per parelles de germans, almenys en principi. El que Jesús comença és una família humana, una comunitat que comparteixi el que Ell aporta i l'ajudi a fer-ho efectiu perquè es transformi en llum, goig, salvació i joia per a tothom.

» Primera Lectura

Lectura del llibre d'Isaïes (Is 8,23b-9,3)

En temps passat, el Senyor humilià el país de Zabuló i de Neftalí, però a la fi dels temps enaltirà el camí del Mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. El poble que avançava a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós. Els heu omplert de goig, d’una alegria immensa; s’alegren davant vostre com la gent a la sega, com fan festa els vencedors quan reparteixen el botí. Heu trossejat el jou que li pesava, la barra que duia a l’espatlla i l’agulló del qui l’arriava; tot ho heu trossejat com al dia de Madian.

» Segona Lectura

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 1,10-13.17)

Germans, pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, us demano que aneu d’acord i que no hi hagi divisions entre vosaltres; estigueu ben units en una sola manera de pensar i en un sol parer. Perquè alguns de la casa de Cloa m’han parlat de les desavinences que hi ha entre vosaltres. Vull dir que cadascú de vosaltres afirma: «Jo sóc partidari de Pau», «Doncs jo, d’Apol·ló», «Jo, de Quefes», «Jo, de Crist». Com és això? El Crist està dividit? És que Pau ha estat crucificat per vosaltres o heu estat batejats en el nom de Pau? Crist no m’ha enviat a batejar, sinó a anunciar l’evangeli, i a fer-ho sense recórrer a un llenguatge de savis, perquè la creu de Crist no perdi el seu valor.

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu (Mt 4,12-23)

Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat empresonat, se’n tornà a Galilea, però no anà a viure a Natzaret, sinó a Cafar-Naüm, vora el llac, a la regió de Zabuló i de Neftalí, perquè s’havia de complir allò que anunciava el profeta Isaïes: «País de Zabuló i de Neftalí, camí del mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: El poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós.» Des d’aquell temps Jesús començà a predicar així: «Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.» [Tot vorejant el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i Andreu. Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors, i els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes.» Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Més enllà veié altres dos germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Eren a la barca amb el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els cridà. Ells abandonaren immediatament la barca i el pare, i se n’anaren amb ell. I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, predicant la bona nova del Regne i guarint entre la gent tota malaltia.

LECTURES DEL DIUMENGE


...........