Evangeli dominical

EVANGELI DOMINICAL

«I vosaltres, ni després de veure això, encara no us en penediu ni voleu creure’l»
25-09-2020
«I vosaltres, ni després de veure això, encara no us en penediu ni voleu creure’l»

L'evangelista Mateu, com el Senyor Jesús, continua valent-se de les paràboles. Ara intenta, per gairebé per darrera vegada, fer que els dirigents del seu poble es penedeixin. Des del començament del capítol 21, el text ja ens situa a Jerusalem. Jesús, després de ser aclamat, ha anat al Temple i ha expulsat als venedors, declarant pràcticament que el Lloc ja no serveix per al seu propòsit fonamental que era la trobada amb Déu i el culte. Després, s'ha negat a dir d'on ve la seva autoritat si els seus oponents no es definien respecte a Joan el Baptista. L'endemà, Jesús torna al Temple tranquil·lament a ensenyar i es torna a enfrontar a aquells que desitgen posar-lo en evidència i acabar amb ell. Però el seu deure de profeta i també de messies és enfrontar-los amb la Paraula, la veritat, que Déu fa present per mitjà d'ell, la qual consisteix, definitivament, en una oferta de conversió i salvació.

La paràbola dels dos germans ens deixa la impressió no obrem bé, ni de manera formal i ni pràctica. Que diem i no fem i que fem però no diem. Totes dues coses estan malament i signifiquen incomplir la voluntat del Pare, el qual es mereix que obrem en veritat però també que la diguem, que les nostres paraules i els nostres fets estiguin d'acord, de la mateixa manera que ho estan les seves. Sobretot, és la pròpia vida i les opcions i decisions que prenem les que han d'anar per davant, com assenyala també l'Evangeli. De fet, les prostitutes –tan injuriades des de totes les ideologies i en totes les èpoques– i els recaptadors –altres que tal– són els primers en aquest desafiament, acceptant l'oferta divina i fent la voluntat de Déu per esdevenir els seus fills i filles, vivint com a tals. És molt interessant l'esment a Joan el Baptista en aquest context: els mateixos no han volgut reconèixer la seva autoritat, tampoc valoraran el que significa que prostitutes i publicans sí que ho facin. I el pitjor és que ni tan sols després de veure com aquests “col·lectius” han canviat les seves vides, no en treguin cap conseqüència. Una vegada més, són els pobres que saben que ho són, els veritables cercadors i necessitats d'amor veritable i salvació els qui s’adonen de qui està actuant realment en aquest Home, Jesucrist.

» Primera Lectura

Lectura de la profecia d'Ezequiel (Ez 18,25-28)

El Senyor diu: «Vosaltres penseu: No va ben encaminada la manera d’obrar del Senyor. Poble d’Israel, escolta bé això que et dic: ¿No és la vostra manera d’obrar, i no la meva, la que va desencaminada? Si el just deixa d’obrar el bé, comet el mal i mor, morirà per culpa seva. Però si el pecador es converteix, deixa de fer el mal i obra amb justícia i bondat, salvarà la seva vida. Només que reconegui el mal que havia fet i es converteixi, viurà i se salvarà de la mort.»

» Segona Lectura

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips (Fl 2,1-11)

Germans, per tot el que trobeu en Crist de fortalesa d’ànima, d’amor que consola, de dons de l’Esperit, d’afecte entranyable i de compassió, us suplico que em doneu plenament el goig de veure-us units per uns mateixos sentiments i per una mateixa estimació dels uns pels altres, unànimes i ben avinguts. No feu res per rivalitat ni per vanaglòria. Mireu els altres amb humilitat i considereu-los superiors a vosaltres mateixos. Que ningú no es guiï pels propis interessos, sinó que miri pels altres. Tingueu els mateixos sentiments que heu vist en Jesucrist: [ell, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-res, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se fet semblant als homes, i començant de captenir-se com un home qualsevol, s’abaixà i es feu obedient fins acceptar la mort, i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.]

» Evangeli

Lectura de l'evangeli segons sant Mateu (Mt 21,28-32)

En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: «Què us en sembla? Un home que tenia dos fills va dir al primer: “Fill meu, vés a treballar a la vinya, avui.” Ell respongué: “No hi vull anar.” Però després se’n penedí i hi anà. El pare digué això mateix al segon i aquest li respongué: “Hi vaig de seguida, pare.” Però no hi anà. Quin d’aquests dos va fer el que el pare volia?» Li responen: «El primer.» Jesús els diu: «Us dic amb tota veritat que els publicans i les dones de mala vida us passen al davant cap al regne de Déu, perquè ha vingut Joan amb la missió d’ensenyar-vos un bon camí, però vosaltres no l’heu cregut, mentre que els publicans i les dones de mala vida sí que l’han cregut. I vosaltres, ni després de veure això, encara no us en penediu ni voleu creure’l.»

LECTURES DEL DIUMENGE


...........